Uppdrag

Alla behöver då och då en redaktör. Texter som ska skrivas och redigeras, tal som ska hållas, chefsstrategier som ska bollas.

Under åren har jag hjälpt privatpersoner och företag att bli bättre på kommunikation i olika former. Det gör jag inte längre, utom i ideella sammanhang, som passar ihop med mina övriga uppdrag.